När det är dags att välja tak är det en hel del som ska stämma. Vårt Nya Hus har därför gjort en snabbguide bland takdjungeln.

Av Nathalie Carlsson

Välja tak

Taket är husets hatt. Det är det som ska skydda huset mot väder och vind och det är därför otroligt viktigt att du väljer ett tak av god kvalité. Tegel och betongtak är vanligast i Sverige och har lång hållbarhet. Ibland över 100 år. Men alla material går inte att lägga på alla tak. Lutningen på ditt tak kan vara avgörande och det är viktigt att kontrollera så att takmaterialet klarar av ditt taks lutning.

Vilken typ av tak du ska välja beror dels på vilken arkitektur ditt hus har men du bör även ta hänsyn till hur omgivningen ser ut. Visst kan det vara lockande att göra något annorlunda och lägga ett tak som sticker ut. Men det blir sällan bra med ett material som avviker alltför mycket från omgivningen och dessutom kan det vara styrt i detaljplanen vilken typ av tak man får lägga eller ej. Så var noggrann med att kontrollera vad som gäller i just din kommun. Tänk även på att ett matt tak ger ett lugnare intryck än ett blankt.

Har du tänkt lägga tegel eller betong kan du med gott samvete titta efter andrahandssortering. Tegel är ett hållbart material och vissa byter ut det efter några decenier. Med dess hållbarhet på över 100 år betyder det att du kan känna dig säker även de kommande decenierna med ett begagnat tegeltak. Se bara till att kontrollera pannorna när du köper dem.

Lejer du ut jobbet att lägga tak kan du använda dig utav ROT-avdraget och det har därför blivit mycket mer lönsamt att anlita takläggare eller plåtslagare för jobbet, än att göra det själv. Dessutom får du garantier på ditt tak och skulle olyckan vara framme blir det sällan problem med försäkringsbolaget.

Vill du ändå göra jobbet själv är det inte särskilt svårt att lägga tak för den som är något sånär händig. Läser du på ordentligt och ser till att ha all säkerhetsutrustning som krävs kan du spara både mycket tid och pengar. Förutsatt att det blir helt rätt från början. Tänk bara på att vissa takmaterial är lättare att lägga än andra och vissa är otroligt tunga att bära. Ska du till exempel lägga betong eller tegel kan det vara bra att få materialet levererat ändå upp på taket så slipper du det tunga arbetet att frakta upp materialet.

Bästa tiden att lägga tak är på vår, sommaren eller hösten. Det är inte jättekul att skotta bort snö från taket, men inte heller att skrapa bort vatten. Så se till att kolla väderprognosen innan du sätter igång.

Tänk på att

Ingen fara på taket!

Du vet väl att taket måste vara utrustat med säkerhetsutrustning. Och att det är du som fastighetsägare som ansvarar för säkerheten för de som jobbar på ditt tak.

Taktyp

Det vanligaste taket i Sverige är sadeltaket, men ett tak kan se ut på många olika sätt. Här är de vanligaste varianterna i Norden. Källa: Monier Roofing AB

Checklista

Gör det till rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten. Vi har gjort en enkel checklista för att du ska kunna vara säker på att ditt tak mår bra och kan ta emot höstens stormar och vinterns snöfall. Upptäcker du något som inte är i sin ordning, kan du åtgärda det innan skadan är skedd.

1. Kolla nocken och takytorna

Nocken är den mest utsatta delen av taket. Kolla att alla pannor och plåtar ligger rätt. Om någon panna flyttats eller skadats, kolla att underlaget och tätningar är intakta innan du lägger tillbaka pannan. Kolla även att pannspikarna inte blivit rostiga eller defekta.

2. Kolla gavlarna

Hård vind kan skada gavlar och vindskivor. Plåt och trä åldras snabbare än takpannorna, därför bör man hålla uppsikt på dem.

3. Kolla ventilation, vinklar och rännor

Rensa hängrännor och kolla att skräp inte gått in under pannorna. Kontrollera att ventilationsgenomgångarna är fria från skräp. Är de igensatta kan det skapa fukt som ger upphov till mögel eller andra allvarliga skador.

4. Rensa och ta bort växter och skräp

Beväxning är inte ett problem i sig men mossa och alger kan skapa frostsprängning. Borsta eller spola av taket försiktigt, kolla också om det är några träd som bör beskäras. Grenar är bland de vanligaste skadeorsakerna på tak.

5. Kontrollera taksäkerhetsutrustning

Stegar, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.

Källa: Monier

Plåt

Förr ansågs plåttak vara ett lyxtak och under 1700-1800-talet var det i princip bara förnäma byggnader som utrustades med den här typen av tak. Idag används plåttaket i betydligt större utsträckning. Det finns i en mängd olika utseenden och former och passar därför i princip vilket hus som helst. De vanligaste plåttaken består av färgbelagd förzinkad stålplåt, men aluminium, zink och övriga naturfärgade plåtmaterial börjar bli allt vanligare.

Passar till

De flesta husmodeller. Tänk på att din kommuns detaljplan kan ha åsikter om plåttak. Det är inte ovanligt att det finns regler som främjar tegeltak eller betongtak men restriktioner för ett plåttak.

Fördelar

Plåttak är ett av de billigare alternativen och är lätt att montera. Falsade plåttak är otroligt vackra och ger huset en härlig karaktär. Modernt plåttak är ett lätt tak vilket gör att det inte utsätter takkonstruktionen för tung belastning. Dessutom tål ditt plåttak alla väder.

Nackdelar

Plåttak bör läggas på minst 14 graders taklutning men det finns undantag. Bandtäckning kan till exempel läggas ner till 3,6 graders lutning.

Du kan få ditt plåttak att se ut i princip hur du vill.

Underhåll

Rostfria plåttak håller i regel upp till femtio år men kräver ett visst underhåll. Du bör måla om taket regelbundet, med cirka fem till tio års mellanrum. Fabrikslackerad plåt har en garanti på 15-20 år på färgen. Koppar, aluminium, rostfritt och zink behöver generellt inget underhåll då mossan har svårt att bita sig fast, men bör tvätta av vid behov.

Färg och form

Du kan få ditt plåttak att se ut i princip hur du vill. Några vanliga sorter är TP20, vackra tegelimitationer och falsad slätplåt. TP20 är en profilerad variant som finns med olika nummer i namnet beroende på hur stort mellanrummet är mellan topparna. Profilerad plåt bör inte användas på tak med mindre än 14 graders lutning. Slätplåt däremot är dubbelfalsad plåt som fungerar bra på tak med låg lutning. Många av materialen, som koppar och aluminium åldras även fördelaktigt.

Lägga själv eller entreprenad

Vill du lägga plåttaket själv finns det numera även något som kallas för klickplåt som ska förenkla processen. Det fungerar ungefär på samma sätt som när du lägger ett klickgolv. Plåtpannor och profilerad plåt kan du enkelt lägga själv men tänk på att du även ska lägga plåt runt alla hinder på taket, vilket gör det till ett ganska pilligt jobb. Övrig plåt bör läggas av en plåtslagare.

Pris

Priset på det tak du väljer beror på vilken lutning du har på taket och hur mycket detaljer som skorstenar och kupor du har på taket. Tegelimitation är dyrare än TP20 medan dubbelfasad plåt är ännu dyrare. Plåtpannor och profilerad plåt är oftast billigast medan koppar och rostfritt är dyrast.

Tegel

Tegel som tak är en klassiker som vi har använt oss av i Sverige i flera hundra år. Tegel är ett naturligt material gjort av lera och blir bara vackrare med åren. Det ger ett klassiskt utseende till ditt hus och ger med åren ett mer levande intryck.

Tegel är tillsammans med betong det vanligaste takmaterialet i Sverige. Bild från Monier
Tegel är tillsammans med betong det vanligaste takmaterialet i Sverige. Bild från Monier

Passar till

Tegelpannor passar på det mer klassiska huset, funkisvillan och herrgårdsvilla.

Fördelar

Till skillnad från många andra material varken bleknar, rostar eller tappar tegelpannorna färg. Tegel har en hållbarhet på ibland över 100 år vilket gör att du även kan köpa begagnade tegelpannor och vara säker på att de kommer att hålla i många, många år framöver eller återvinna det som kross. På så sätt blir tegelpannorna även ett miljövänligt alternativ.

Nackdelar

Det finns både falsade och ofalsade tegelpannor och även särskilda takpannor för flacka tak. Moderna takpannor kräver minst 14 graders lutning på taket medan ofalsade takpannor kräver en taklutning med minst 22 graders lutning. Finns inte denna lutning finns risk att vatten tränger in mellan tegelpannorna och undertaket. För vissa är det faktum att mossa kan fästa på teglet en nackdel, för andra en fördel då det skänker charm till huset.

Underhåll

Tegelpannor är underhållsfria och är förarbetet gjort på rätt sätt krävs ytterst lite underhållsarbete. Vid hårda vindar kan enstaka tegelpannor lossna eller gå sönder. Fördelen med tegelpannor är det du endast behöver byta den trasiga tegelpannan.

Färg och form

Leran som används till tegelpannor finns i olika blandningar beroende på var i landet den grävs upp. Den karaktäristiskt röda färgen som tegel ofta har kommer främst från järnoxid men även bränningstemperaturen påverkar teglets färg. Ju högre temperatur desto mörkare blir färgen och desto hårdare och frostsäkrare blir teglet. Tegelpannorna finns i enkupigt, tvåkupigt, s-formade matta, blanka eller glaserade.

Själv eller entreprenad

Att lägga tegel tar tid och är ett tungt arbete och man rekommenderar därför oftast att anlita professionell hjälp. Vill du göra det själv är ett tips att be leverantörsfirman leverera tegelpannorna upp på taket så att blir jobbet lite lättare.

Pris

Takpannor finns från cirka 140 kronor per kvadratmeter exklusive arbete och utrustning.

Shingel

Takshingel förenar stenmaterialets hållbarhet med asfaltens elasticitet. Shingel består av formskurna plattor av glasfiber som impregnerats med en speciell asfaltsmassa. Tack var överlappningarna täcks alla fogar helt. Stommen är därför ett ooganiskt material som inte påverkas av fukt eller röta. Shingel påminner lite om takpapp, även om de två är helt skilda material; likheten är mest ytlig.

Passar till

Shingel kan läggas på tak med en lutning på mellan 14 till 80 grader. Allra bäst lämpar det sig för ventilerade tak, kalltak brukar man även kalla dem. Det är därför viktigt att utrymmet under taket ventileras väl u gavelspetsarna eller via öppningen i nocken. Ventilationen har en stor betydelse för shingels framtida funktion, så se till att ventilationen är tillräcklig.

Fördelar

Shingel är ett lätt material i förhållande till andra takmaterial. På varje shingelplatta är en stior del av ytan självklistrande, vilket gör att solvärmen mot det lagda shingeltaket binder samman de enskilda plattorna mot varandra. En fördel med Shingel är att is och snö hålls kvar på taket och det är dessutom ett bullerfritt material när det regnar och blåser.

Nackdelar

Shingel trivs inte om det är för mycket snö. Därför är shingel kanske inte det bästa materialet om du bor i norra delen av landet.

En fördel med shingel är att det är

ett bullerfritt material när det regnar.

Underhåll

Precis som med takpapp är det viktigt att hålla vattenavrinningen väl fungerande och titta över ditt tak då och då. Shingeltaket håller i upp till 30-40 år så länge grundarbetet utförts korrekt.

Färg och form

Shingel finns i flera olika mönster och färger och det är därför lätt att hitta en som passar just ditt hus. Shingelns kulör och strukning varierar med ytbeläggningen och kan vara enfärgad eller melerad, slät eller ruff. Plattornas storlek varierar men är normalt cirka 100 x 30 centimeter. Shingel finns i bland annat färgerna svart, grå, blåtonad,barrväxtgrön och röd i olika nyanser.

Lägga själv eller entreprenad

Ett enklare tak att lägga finns nog knappast inte minst därför att materialet är så behändigt. Plattorna är självhäftande och det räcker med sommarvärme för att de ska fästa. Lägg därför helst shingeltak under sommarhalvåret så slipper du värma upp klistret innan du lägger ut plattorna.

Pris

Shingel är lite dyrare än takpapp och kostar från cirka 60 kronor per kvadratmeter exklusive arbete och redskap.

Skiffer

Det är få material som slår naturskiffer som takmaterial. Skiffer är ett kretsloppsvänligt material som uppkommit genom avlagringar och utsatts för ett mycket stort tryck och värmepåverkan. De första skifferplattorna började brytas i Sverige mot slutet av 1700-talet och dessa kan än idag återfinnas på hustak i de svenska skifferbygderna. Skiffer är tunna skivor av ler-, kvartsit-, fyllit-, eller glimmerskiffer.

Passar till

Skiffer bör läggas på tak som ventileras av en kallvind. Kontrollera noga så att husvärmen inte tränger igenom taket då det i sådana fall kan bildas is som i sin tur gör att vattnet tränger in mellan skifferplattorna.

Fördelar

Skiffer är otroligt stryktåligt och passar perfekt i våra nordiska klimat. Men precis som allt annat gäller det att köpa skiffer av god kvalité för att få lång hållbarhet. Skiffer är resistens mot alger och mossa och håller längre än de flesta takmaterial.
Nackdelar

Skiffer av lägre kvalité kan och som kanske köpts utomlands kan ha svårt att klara av de nordiska förhållandena. Kontrollera därför att det skiffer du köper är av god kvalité.

Skiffer är otroligt strycktåligt och passar

perfekt i våra nordiska klimat.

Underhåll

Skiffer är en naturprodukt och håller livet ut, så länge det inte är fabriksproducerat. Ett skiffertak som är vällagt kan hålla i ända upp till 400 år men vanligtvis har det en hållbarhet på 100-150 år – minst. Beroende på väder och vind kan en enstaka platta behöva bytas ut ibland.

Färg och form

Skiffer finns i flera olika färger och ytor, storlekar och former. Vanligast är skifferplattor i grå nyanser.

Pris

Skiffer kan vid en första anblick kännas kostsamt i förhållande till andra material. Men det kostar ungefär lika mycket som glaserade takpannor eller plåttak.

Takpapp

Takpapp har funnits i över 200 år och är vanligt att använda som underlagstak till det ”riktiga” taket. Förr i tiden var papptak insmorda i tjära och behövde därför tjäras om en gång per år. Takpapp består av polyetserfilt som impregnerats och  belagts med polymermodifierad asfalt. I Sverige är takpappen ganska vanlig som takmaterial då den är både billig och lättmonterad.

Takpapp är enkelt att lägga och kommer på rulle. Bild från Icopal.
Takpapp är enkelt att lägga och kommer på rulle. Bild från Icopal.

Passar till

Små byggnader och tak med låg lutning passar utmärkt att ha takpapp.

Fördelar

Takpapp är ett billigt material som går snabbt och enkelt att lägga. Dessutom är det en av få taktyper som klarar av att ligga på närapå platta tak.

Nackdelar

Takpapp är ganska känsligt för väder och vind  och för att få ett bra resultat när temperaturen hamnar under tio grader måste den förvärmas. Anledningen är att det självhäftande klistret riskerar att släppa.  Takpappen måste även hållas helt tätt för att skydda ditt hus, vilket betyder att underhållet blir extremt viktigt.

Takpapp ger ett mjukt intryck och ser

nästan ut som en utrullad duk.

Underhåll

Med en papp av hög kvalité och som är korrekt lagd håller den i mellan 30-40 år. Det är viktigt att avrinningssystemet på taket fungerar väl då pappen riskerar spricka om det skulle bli frysgrader och det finns vattenpölar på taket. Sprickorna i sin tur leder till läckage. Oftast går det att laga sprickorna, men de måste upptäckas i tid. Därför bör man gå igenom taket med jämna mellanrum.

Färg och form

Takpapp ger ett mjukt intryck och ser nästan ut som en utrullad duk på taket. Takpappen är oftast grå/svart  men finns även i andra färger. Takpappen kan läggas antingen som listtäckning eller slättäckning.

Lägga själv eller entreprenad

Takpapp är enkelt att lägga och kommer oftast på rulle som du rullar ut på taket. För den som tänker lägga papptak själv, är självhäftande ett alternativ som allvarligt bör övervägas. Det krävs dock att det är en viss utomhustemperatur för att självhäftande papptak skall fästas ordentligt. Har du däremot ett tak med låg lutning rekommenderas att man anlitar hjälp.

Pris

Takpapp är mycket billigt och finns från cirka 57 kronor per kvadratmeter exklusive arbete och utrustning.

Betong

Betongpannor är precis som tegel ett naturligt material och består endast av sand, vatten, cement, järnoxidpigment och vattenbaserad färg. Betong påminner i mycket om tegel men är ett billigare alternativ till de traditionella tegelpannorna. Betongplattorna är även större och mer jämna i formen än tegelpannorna och kommer alltid falsade.

Passar till
Betongpannorna passar till det mer klassiska huset, funkisvillan och herrgårdsvillan.

Fördelar
Liksom tegelpannorna har även betongpannorna lång livslängd. Dessutom är betongplattorna aningen billigare än tegelpannorna vilket gör att du får ett tak som är estetiskt tilltalande till en bra slant. Betongpannan är även tätare än tegelpannan och många företag erbjuder en lång garanti på betongplannorna. Betongplattorna är formbart, tätt, färgbeständigt och extremt tåligt mot frost. Betongpannorna kan läggas ned till 14 graders lutning.

Nackdelar
Betongplannorna är tunga och väger betydligt mer än motsvarande tegelpannor. Förutom att det gör det svårare att lägga plattorna själv, lägger det större krav på takkonstruktionen.

På de ytbehandlade betongpannorna rasar snön snabbt av taket, vilket kräver åtgärder under vintern så att de inte orsakar skador. Dessutom kan kalkutfällningar bildas under den första tiden. Betongpannan kan efter några år börja förlora sin färg och åldras inte lika fördelaktigt som tegelpannorna.

Betongpannor påminner mycket om tegelpannor,

men är ett billigare alternativ.

Underhåll

Vad gäller batongpannornas funktion håller de länge, minst 50 år men färgen kan blekna betydligt snabbare än så. Precis som med tegelpannorna kan du enkelt byta ut trasiga eller skadade pannor vid behov.

Färg och form
Betongpannorna är tätare än tegelpannorna och finns i flera olika färger och former vilket gör det lättare att hitta takpannor som passar till just ditt hus. Betongpannorna finns i behandlad och obehandlad. De obehandlade pannorna är tillverkade av genomfärgad betong och har en matt och rå yta. Den ytbehandlade pannan är försedd med en blank ytbehandling för att ge ett vackert och stilrent utseende. Den ytbehandlade pannan står emot mossa bättre vilket gör att den håller sitt utseende längre.

Lägga själv eller entreprenad
Det går att göra jobbet själv, men betongpannan är betydligt tyngre än tegelpannan vilket gör det till ett tungt jobb. Be att få betingpannorna levererade upp på taket. Alla pannor är falsade vilket gör dem mycket täta och betongpannorna är ett snabbt och lättlagt tak.

Pris
Betongpannorna finns från cirka 70 kronor per kvadratmeter, exklusive arbete och utrustning.

Liknade Artiklar

kommentarer