Sänk dina elkostnader med frånluftsvärme

Sänk dina elkostnader med frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpen Nibe F750 är både effektiv, samt smälter bra in med dagens moderna inredning.

Värmepumpar har kommit att bli ett av de mest populära alternativen för uppvärmning, då de generellt sett sänker husets elanvändning till värme och vatten. Ett av de mest energisnåla alternativen är frånluftsvärmepumpen som återanvänder förbrukad inomhusluft.

Av Nora Lindkvist

En värmepump hämtar värme ur berg, ytjord, grundvatten, sjön, ventilationsluften eller uteluften, även när energikällans temperatur är låg. Sedan distribueras värmen inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, genom ventilationssystemet eller genom varmluft. På senare år har frånluftsvärmepumpar blivit allt vanligare. Generellt sett är en frånluftsvärmepump ett mycket energisnålt uppvärmningsalternativ då systemet återanvänder förbrukad inomhusluft som energikälla.
– Man räknar med att man kan spara upp till 50 % med en frånluftsvärmepump jämfört med direkt el, säger Martijn Jansen på Energimyndigheten. Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssystemets frånluft och kräver att huset har ett mekaniskt ventilationssystem. Den går att ansluta till värmesystemet och kan användas för varmvattenberedning. Under de senaste åren har frånluftsvärmepumpar kommit att bli populärt som uppvärmningssystem. Många menar att den största fördelen med pumpen är att man får en fullgod ventilering av huset och samtidigt slipper en krånglig installation, till skillnad från till exempel berg- och jordvärme.

Frånluftsvärmepumpen NiBE F370 kan uppfylla energibehovet i bostäder på 80-200 kvadratmeter.
Frånluftsvärmepumpen NiBE F370 kan uppfylla energibehovet i bostäder på 80-200 kvadratmeter.

– Har man en villa som inte kräver mer än 5 kilowatt så är frånluftsvärmepumpen ett bra alternativ. Därför har frånluftsvärme blivit väldigt vanligt i nya energisnåla hus, säger Martijn Jansen. Martijn Jansen menar också att en stor fördel med systemet är att frånluftsvärmepumpen inte är beroende av utomhustemperaturen jämfört med till exempel luft-vatten-värmepumpar.
– Eftersom frånluftsvärmepumpen använder inomhusluften som energikälla fungerar den även utmärkt under vinterhalvåret, och det spelar heller ingen roll var i landet du bor. Ska man investera i en frånluftsvärmepump finns det dock några saker man bör tänka igenom innan man slår till.

Frånluftsvärmepumpen NIBE F750 kan uppfylla energikravet i bostäder på 100 -200 kvadratmeter Den förser bostaden med värme, varmvatten och ventilation och har en väl isolerad varmvattentank för att minimera värmeförlusten. NIBE F750 har en energisnål cirkulationspump och fläkt i ventilationsenheten för att hålla en låg energiförbrukning. Energimyndighetens testvinnare av frånluftsvärmepumpar.
Frånluftsvärmepumpen NIBE F750 kan uppfylla energikravet i bostäder på 100 -200 kvadratmeter Den förser bostaden med värme, varmvatten och ventilation och har en väl isolerad varmvattentank för att minimera värmeförlusten. NIBE F750 har en energisnål cirkulationspump och fläkt i ventilationsenheten för att hålla en låg energiförbrukning. Energimyndighetens testvinnare av frånluftsvärmepumpar.

Först och främst är det bra att göra en kostnadskalkyl. Det kan vara relativt dyrt att investera i en värmepump, varför man noga bör tänka igenom husets uppvärmningsbehov. Frånluftsvärmepumpar har generellt något sämre prestanda än till exempel bergvärme- och luft-vatten-pumpar. Samtidigt är de något billigare att installera än bergvärme, då man slipper en krånglig installation.
– Man bör också tänka på att pumpen kan vara störande rent ljudmässigt. Ljudet kommer både från ventilerna i luftkanalen och från själva pumpen varför man kanske inte bör placera den närmast sovrummet, säger Martijn Jansen. Även om en frånluftsvärmepump generellt sett håller i cirka 15 år, ska man också komma ihåg att pumpen kräver regelbundet underhåll för att fungera som den ska.
– Man bör rengöra luftkanaler och filter med jämna mellanrum. Annars försämras prestandan samt att pumpen börjar låta mer. De nyare frånluftsvärmepumparna har oftast en display som visar när det är dags för rengöring, säger Martijn Jansen.

Frånluftsvärmepumpen EX50 i serien Excellence från Comfortzone passar både för nybyggda hus och äldre hus på 120-190 kvadratmeter. Den finns även i en mindre modell för hus på 80-120 kvadratmeter. Värmepumpen håller en låg ljudnivå trots sin höga effekt och har dessutom en modern design.
Frånluftsvärmepumpen EX50 i serien Excellence från Comfortzone passar både för nybyggda hus och äldre hus på 120-190 kvadratmeter. Den finns även i en mindre modell för hus på 80-120 kvadratmeter. Värmepumpen håller en låg ljudnivå trots sin höga effekt och har dessutom en modern design.

[box style=”0″]

Frånluftsvärmepumpar

Fördelar

• Man utnyttjar inomhusluften, som alltid är varm, som energikälla. Energiinnehållet i denna är avsevärt högre än i kall utomhusluft.

• Huset får god ventilation och inomhusluften blir behaglig.

• Enklare att installera då man varken behöver borra eller gräva som vid berg- eller jordvärme.

Nackdelar

• Kan medföra störande ljud.

• Behöver rengöras med jämna mellanrum.

• Något sämre verkningsgrad än bergvärme eller luft-vatten värmepumpar.

[/box]

Liknade Artiklar

kommentarer