btn-cerrar

Räkna alltid in att det blir lite dyrare än tänkt

Av

Imagen aleatoria sección 7

Idéer, planering och drömmar. Behövs inte mer än så när det gäller drömhuset. Till en början i alla fall. Camilla Stenbäk Andersen, Rådgivare på Nordea, rekommenderar dig som vill bygga nytt att besöka din bank i ett så tidigt skede som möjligt för att få en tydlig bild av hur mycket du kan låna för att bygga ditt nya hus. Har du råd att bygga huset du drömmer om och vad krävs för att vara en attraktiv låntagare hos banken?

Hur förbereder man sig bäst för ett första möte med banken?
– På vår hemsida nordea.se kan man via bokalkylen räkna på hur mycket man på ett ungefär har möjlighet att låna. Detta är ett bra sätt att förbereda sig inför första bankmötet så man redan innan har en fingervisning om vad man har råd att bygga hus för.

Imagen aleatoria sección 7

Ta hem en mäklare för att värdera befintlig bostad i aktuell bostadsmarknad. Då får man en bild av hur mycket kontantinsats man kommer att kunna ha. Om man redan vet vilket hus man ska bygga, be mäklaren göra en uppskattning om framtida värdet på detta.

Ta kontakt med olika husleverantörer för att få en bild av vad det kostar att bygga ett nytt hus. Ta ställning till hur mycket pengar man vill lägga på huset respektive tomten eftersom lånelöftet man får kommer att vara på helheten.

Imagen aleatoria sección 7

Går det att redan innan mötet får en aning om hur mycket man får lov att låna?
– Via bokalkylen kan man få en bra bild av vad som är möjligt att låna. Däremot ska man tänka på att banken kommer att räkna in en extra marginal i ett lånelöfte för att bygga hus. Det ska finnas utrymme för oförutsedda händelser, till exempel prisökningar på material, markarbete eller att man inte får sitt befintliga hus sålt för det priset man hade förväntat sig.

Hur skiljer sig ett lån för husbygge och ett vanligt bolån åt?
– Ett husbygge finansieras via ett byggnadskreditiv som sen läggs om till bolån när huset är klart. Ett byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning där man använder pengarna i takt med att fakturorna från bygget kommer in. Man betalar ränta på det beloppet som används och det finns inget krav på amortering under byggtiden.

Imagen aleatoria sección 7

Går det att låna pengar för att köpa själva tomten? Skiljer sig villkoren åt för lån till tomt och lån till husbygge eller går det att låna som ett ”paket” för både och – tomt och hus?
– Vi hjälper även till att finanseria tomtköpet. Väljer man att bygga med en utav våra samarbetspartners så har man möjlighet att finansiera tomten med hypotekslån redan från början, vilket är en stor fördel. Då kan man redan vid tomtköpet välja att binda sin ränta om man önskar det, och säkra upp kostnaden för en del av slutfinansieringen. Väljer man att bygga med övriga husleverantörer så finanserias tomten med ett tillfälligt banklån som sedan kan läggas ihop med byggnadskreditivet. Stora skillnaden här är att man via hypotekslån får möjlighet till bäst möjliga räntevillkor redan från start.

Vilka kriterier måste man uppnå för att få lånet att ska gå igenom?
– Det måste först och främst finnas marginal i kalkylen för att vi ska bevilja ett byggnadskreditiv. Att bygga hus är en lång process där många beslut ska tas, och mycket kan förändras under resans gång. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga från start till slut, och blir det dyrare än tänkt så har vi redan tänkt på det och kan utan problem genomföra hela projektet.

Imagen aleatoria sección 7

Vilka krav ställer ni som bank på husleverantören och eventuell entreprenör?
– Vi har till uppgift att verka för kundens bästa och i det ligger att exempelvis belysa vissa risker som finns i samband med husbygget. Det kan innebära att vi säger nej till en specifik leverantör då det anses för riskabelt. Vi godkänner vidare inte utländska hustillverkare/entreprenörer då detta också är förknippat med extra risker för kunden. Som helhet försöker vi annars stötta kunden i deras val men det är oftast upp till kunden vilket val de vill göra.

Det som är viktigt vid all nyproduktion är att det finns en färdigställandeförsäkring som går in om exempelvis hustillverkaren/entreprenören går i konkurs. Leverantören måste kunna framställa en sådan.

Ser kraven olika ut beroende på var tomten ligger och vilket hus som ska byggas?
– Kraven ser inte olika ut beroende av var själva tomten ligger, men väljer man till exempel att bygga hus med lösvirke och utan helentreprenad så kommer bankens krav på marginal vara större. Ett sådant bygge är prismässigt mycket mer osäkert och man har oftast inga garantier på samma sätt som när man bygger med helentreprenad. Tar oftast längre tid också vilket är en osäkerhet i sig.

Hur håller man bäst koll på sin ekonomi under själva husbygget?
– Det är bra att göra sin egen husbyggekalkyl hemma för att hålla koll på sin ekonomi under byggtiden. Se till att ha en buffert på ditt sparkonto och lägg på 20 % i din huskalkyl så du hela tiden ligger steget före. Håll dialog med banken så alla är med på vad som händer om något oförutsett skulle inträffa.

Rörlig eller bunden ränta. Hur ska man tänka här?
– Just nu är vi i en väldigt osäker marknad där det är svårt att bedöma vad som ska hända på sikt. Vi rekommenderar dock alltid att man delar upp sitt bolån i olika delar för att på det sättet kunna välja olika bindningstider. 

Man kan till exempel kombinera rörlig ränta med en bunden ränta om man är osäker på vad som är smartast att välja. Vill man veta vad man har för kostnad och känner sig tryggast med det, så binder man på två olika bindningstider exempelvis. 

Har man god marginal i sin ekonomi och kan leva med olika månadskostnader kan man även välja att ha hela bolånet på rörlig ränta. Det är dock alltid bra att ha sitt bolån uppdelat i flera delar om ifall att man i framtiden vill ha en fast ränta istället, och man ska givetvis alltid utgå ifrån sin egen ekonomi och livssituation.

Hur ser villkoren ut för återbetalning?
– På slutfinansieringen kommer man att få amorteringskrav enligt gällande regelverk. Beroende på belåningsgrad och hur inkomsterna ser ut kommer man att få amortera mellan 0–3 % av bolånet per år. Vid nybygge har man dock i Nordea möjlighet att få amorteringsfrihet under de första 2–5 åren, och dessa pengar kan då istället läggas på att fixa till tomten, bygga altan eller likande. Det är ju oftast en del saker som inte är klart trots att man har byggd klart sitt drömhus.

Camillas 5 tips till dig som ska bygga hus?

  1. Ta kontakt med banken i ett tidigt skede så du vet vilka förutsättningar du har för att bygga ditt hus.
  2. Kolla med olika husleverantörer och ta reda på vilken typ att entreprenad som passar dig bäst. Se till att få ta dela av en utförlig huskalkyl där alla kostnader är medräknade.
  3. Se till att ha en bra buffert på ditt sparkonto inför bygget.
  4. Fundera på vilken framtida månadskostnad som är rimlig för dig.
  5. Räkna alltid in att det blir lite dyrare än tänkt. Du kommer att få göra massor med olika val under denna process, och när man väl får chansen att bygga sitt eget hus så vill man givetvis ha möjlighet att välja det lilla extra.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]