btn-cerrar
Dags för husbygget!

Dags för husbygget!

Av

Imagen aleatoria sección 7

Nu när tomt, hus och bygglov är på plats är det dags för de första efterlängtade spadtagen. Nu börjar bygget av ert drömhus! Det är en spännandeoch samtidigt utmanande tid – så ta del av våra 5 tips för att underlätta processen både före och under den pågående byggperioden.

Checklista
Underlätta processen – både före och efter

Imagen aleatoria sección 7

VAR ENGAGERAD
De flesta byggprocesser ser helt olika ut beroende på typen av husprojekt. Detta styrs till största del av vilken typ av entreprenad ni väljer att bygga med. Väljer ni delad entreprenad och kanske även väljer att bygga en del själva blir detta en intensiv period där ni spenderar många timmar på byggarbetsplatsen.

En stor fördel blir att ni hela tiden har full kontroll över att bygget går framåt – och att allt blir som ni har tänkt er! Väljer ni att bygga med totalentreprenad kanske ni inte kommer vara lika fysiskt delaktiga, men det är fortfarande viktigt att vara närvarande.

Imagen aleatoria sección 7

Då kan ni följa det fortskridande arbetet, enklare upptäcka eventuella problem och därmed agera snabbare för att sätta in väsentliga åtgärder. Majoriteten av alla husbyggare kan vittna om att det är fördelaktigt att vara involverad under byggprocessen. Bor ni långt ifrån byggarbetsplatsen och känner någon som bor närmare – eller någon som har enklare att besöka bygget vid jämna mellanrum – tveka inte att be om hjälp för att hitta ett ombud ni litar på.

GÅ IGENOM BYGGET MED FAMILJEN
En stor del av husbygget är roligt och rent av ett kreativt livsverk. Men det kan bli både energi- och tidskrävande. I början av bygget – sätt er gärna ner och diskutera byggprocessen tillsammans.

Imagen aleatoria sección 7

Vad kommer perioden att innebära för familjen och vilka svårigheter skulle eventuellt kunna dyka upp under tiden? Fundera över hur ni kan förbereda er för att bemöta alla utmaningar tillsammans. Med rak, tydlig och öppen kommunikation kan ni undvika många konflikter – och på köpet får ni en smidigare byggprocess.

HITTA ETT FUNGERANDE BOENDE UNDER BYGGTIDEN
Många som tar beslutet att bygga hus behöver ofta sälja sitt boende för att ha råd. Ibland säljs bostaden redan innan det nya huset börjar byggas. Detta betyder i sin tur att man måste hitta någon annanstans att bo under byggprocessen.

Imagen aleatoria sección 7

Här kan det vara bra att tänka till en extra gång. Även om ni älskar era nära och kära kan det vara påfrestande för alla parter att bo tillsammans under en längre tid. Ett bättre alternativ brukar vara att hyra en andrahandslägenhet.

Tänk även på att eftersom det handlar om en tidsbegränsad period i era liv, så kanske inte det tillfälliga boendet behöver vara optimalt. Se över era kostnader och fundera på vad ni har råd med. Finns det ett bostadshus på tomten, exempelvis en sommarstuga, är ett annat alternativ att bo där under bygget.

Då har ni också nära till och får full inblick i bygget. Däremot är det inte tillåtet att uppföra en stuga, friggebod eller ett Attefallshus att bo i. Det är inte heller tillåtet att bo i husvagn eller villavagn på tomten – åtminstone inte under en längre tid. Stäm alltid av med Byggnadsnämnden för att få svar på vad som tillåtet eller inte i just ert fall.

Magasinera smart
På grund av det tillfälliga boendet vid bygget behöver de flesta magasinera sina möbler. Idag finns det flertalet företag som erbjuder magasinering, men det är ofta en rätt dyr lösning. En annan idé kan vara att se över om det finns släktingar eller bekanta med extra utrymme, vilka kan tänka sig att förvara möblerna åt er under byggtiden.

Nu har ni även det perfekta läget för att sälja av gamla möbler och prylar ni inte behöver. Det underlättar både förvaringen av möblerna, sparar utrymme inför kommande inflyttning samt ger lite extra klirr i kassan.

Försäkra ditt bygge
Glöm inte att försäkra bygget rätt under byggtiden! Bygger du med en husleverantör har de ofta koll på detta, men det är alltid bra att ni själva har stenkoll på försäkringarna så ni vet vad ni är skyddade mot.

I dagsläget finns enbart en lagstadgad försäkring, det så kallade Färdigställandeskyddet. Detta skydd ser till att ni kan färdigställa huset även om någonting skulle gå fel under bygget – om exempelvis entreprenören skulle gå i konkurs. Utöver detta finns Nybyggnadsförsäkringen som omfattar skada eller fel som lett till skada men som varken täcks av entreprenörens garanti eller någon annan försäkring.

Nybyggnadsförsäkringen kan tecknas av byggherren, entreprenören eller husleverantören. Det kan även vara värt att teckna en Byggherreansvarsförsäkring som skyddar mot skadeståndsanspråki samband med byggnadsarbetet – exempelvis om grannarna kräver skadestånd för att deras mark blivit skadad i samband med bygget. När bygget är färdigt och ni har flyttat in är det också viktigt att teckna en Villaförsäkring som skyddar själva byggnaden samt en Hemförsäkring. Kontrollera i god tid före inflyttning så att hemförsäkringen verkligen gäller på den nya adressen.

3 saker att tänka på…

1. Att bygga energisnålt kan betyda en lite större investering i och med att byggkostnaderna kan bli lite dyrare men tänk på att du på sikt sparar både pengar och gör en tjänst för miljön.

2. Du ska kräva att huset ska täthetsprövas när det är färdigbyggt då tätskiktet ibland kan skadas under byggets gång.

3. Se till att det står inflyttningsdatum i ditt kontrakt så att inte eventuella problem under byggets gång leder till att du förlorar på det.

… och det här med anmälan
Det som tidigare kallades bygg-
anmälan heter numera bara anmälan och utgör kommunens tekniska granskning i byggprocessen. Viktigt här är ett samrådsmöte där byggherren med sina kontrollansvariga får redogöra för hur mycket som ska genomföras och vilka kontroller som ska utföras. Viktigt att komma ihåg är att kommunen måste bevilja startbesked innan bygget av ditt hus kan påbörjas.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]