btn-cerrar
En symbol för inkludering

En symbol för inkludering

Av

Imagen aleatoria sección 7

Vad symboliserar en möbel och vad kan den ge mer än sin uppenbara funktion och visuella uppsyn? Vi har träffat Maja Ytterell, VD och en av grundarna till Pin Table, för att lära mer om en affärsidé (möbel) som helt grundar sig i hållbarhet och samvaro.

Grundidén till Pin Table är sprungen ur grundarnas egna behov av ett stort bord för en stor familj och dess gäster. Det är middagsbordet som är samlingsplatsen i hemmet och det är där livet händer.

Imagen aleatoria sección 7

– Matbordet är dessutom en symbol för inkludering – matbordet är mittpunkten i hemmet, och en plats dit alla är bjudna. Vi har skapat ett koncept som inkluderar livet runt bordet. Vi vill att våra bord skall vara ett nav i hemmet där människor kan stanna upp, mötas och låta måltiden bli ett sätt att umgås på riktigt, säger Maja och understryker att deras bord är skapade för att hålla för livets alla tillfällen, oavsett om det är fest, vardag, fika med mormor eller snackiga middagar med både brädspel och dans.

Vi är måna om att bordet skall tåla livets spår och att naturligt slitage är något vackert. Vår ambition är att borden skall hålla för flera generationer och vara inbjudande för olika stilar. Livet är till för att levas!

Imagen aleatoria sección 7

INSPIRATION FRÅN DE SVENSKA SKOGARNA
Den svenska skogen är ursprunget till Pin Tables produkter och idéen bygger på att tillverka möbler i symbios med träets egna kretslopp.
– Trä är en förnyelsebar råvara och vi vill skapa en cirkulär livscykel för bordet genom nyförsäljning, reparation, återköp och så småningom second hand-försäljning, menar Maja och ler ett varmt men ändå bekymmersamt leende som tyder på att det finns en hjärtlig och tydlig miljö- och hållbarhetsaspekt i företagets grundfilosofi, där man värnar om människans, såväl som naturens framtid.

– Vi är måna om att tillverkningen skall ske i Sverige hos en mindre snickeriverksamhet med lång erfarenhet av möbeltillverkning. Vår känsligaste komponent är de svarvade benen och därför lägger vi stor vikt vid att hitta rätt partner med svarvning som specialitet. Svarvhantverket är tyvärr sedan länge på utdöende i Sverige och vi hoppas såklart att vår affär kan bidra till att behålla svarvningshantverket i Sverige.

Imagen aleatoria sección 7

Likaså använda oss av material som redan finns här i vårt vackra avlånga land. Därför är samtliga av våra produkter tillverkade av svensk furu. Den svenska furun är ett miljömässigt val och bättre för miljön än importerat trä. Sverige yta täcks till ⅔ av skog, och produktion av långlivade möbler är ett bra användningsområde för vår skogsråvara. 

Tall, som är ett av dominerande trädslagen i Sverige, är med sin mjukhet och följsamhet dessutom utmärkt för möbelproduktion. Idag går dock endast några procent av Sveriges sågade trävaror till möbelproduktion, istället importeras en stor volym barrträ som råvara för möbeltillverkning. Det tycker vi är onödigt. Vi vill därför vara med och påverka att fler svenskdesignade möbler faktiskt också tillverkas av svenskt trä. Vi vill återinföra furu som ett attraktivt möbelträslag och därigenom mer hållbar träanvändning och skogsbruk.

Imagen aleatoria sección 7

Pin Tables bord tillverkas i en fabrik i småländska Lammhult med ett kompletterande samarbete på gång med en fabrik i Tibro. Båda i regioner med hög koncentration av möbelindustri.

DET VIKTIGA MÖTET KRING MATBORDET
– Vi tror att den gemensamma måltiden kan vara ha en välgörande effekt för fysisk och mental hälsa. Ursprunget till civilisationen kommer ur samling kring elden och maten och i vår tids uppskruvade tillvaro kan det inte annat än att vara en bra idé att ta sig tiden att sitta ner tillsammans, se varandra i ögonen, lyssna på varandra och få en stunds avkopplande närvaro och samvaro. 

Vi ser också matbordet som en samlingsplats där vi även kan mötas utanför måltiden. En social samlingspunkt med ett viktigt syfte att möta varandra.

NUTID OCH FRAMTID
Tillsammans med deras formgivare skissar Pin Table nu på fler bordsmodeller och hoppas att kunna nå ut till fler människor med deras filosofi om kvalitet och samvaro.

– Vi har inte bråttom att komma till framtiden men vi arbetar systematiskt och i en lagom takt med produktutveckling och varumärkesprofilering, säger Maja och ler lite extra när hon avslutar med att berätta om hur de samarbetar med flera fantastiska kvinnliga småföretagare.

Företagare vi ser som långsiktiga partners och som vi hoppas kommer att stanna en lång tid framöver. Vi drivs av att hitta nya vägar och skapa tillsammans med andra, och ser fram emot fler spännande samarbeten framöver.

HÅLLBARHET I FOKUS
Hela kärnan i Pin Tables affärsidé är hållbarhet, där de på flera sätt vill vara med att bidra till ett förbättrat och mer hållbart samhälle:

  1. Förbättrad hälsa och välmående, enligt forskning har synligt trä i inredning och möbler liknande välgörande effekter på vår hälsa som att vara i skogen. Hälsa och hållbarhet handlar även om vad vi äter rund bordet och mänsklig samvaro. 
  2. Bindning av koldioxid. Genom att ta tillvara på trä för långlivade produkter får vi en fortsatt bindning av koldioxid även efter avverkning. Träd som skall användas till möbler behöver dessutom vara äldre än träd till exempelvis konstruktion. Genom att skapa en efterfrågan på gamla träd hoppas vi ge skogsägare incitament att låta skogen stå kvar längre och därmed öka koldioxidupptaget.   
  3. Hållbart skogsbruk. Vår målsättning är att använda furu från skogar som är väl omhändertagna. På sikt hoppas vi eventuellt kunna gå över till att använda trä från hyggesfria skogsbruk då det kan vara ett mer hållbart sätt att bruka skogen.  
  4. Vi vill inspirera till cirkulär möbelanvändning, möbelkonsumtion och företagande. Genom att använda massivt trä och naturliga färger och ytbehandlingar kan vi lättare underhålla borden över tid så att de kan gå i arv i flera generationer, vilket är vår ambition. Vi är måna om att kunna återbruka och återvinna materialet. 
  5. Återplantering av skog. För att bidra till återplantering samarbetar vi med Vi-skogen och planterar fem träd via dem för varje sålt bord.  

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]