btn-cerrar

Lyckas med trädgården

Av

Imagen aleatoria sección 7

Det är få saker som ramar in en tomt så bra som en häck. En stor investering som kräver omsorg och tålamod. Daniel Sjöstrand på GjordNära är expert inom området och berättar här om hur man på bästa sätt tar hand om sin nyplanterade häck – med hjälp av bevattning.

När det kommer till att anlägga en trädgård så är en häck en fin inramning. Där rekommenderar ni en droppslang. Vad hjälper denna till med?
– Ofta lägger man ganska mycket pengar på fina häckplantor, men missar man bevattningen så är det stor risk att plantorna dör. Med en bra bevattningslösning så får man friskare plantor och bättre etablering av häcken. Det går såklart att vattna manuellt, men är mycket tidskrävande och slösar på vattnet. 

Imagen aleatoria sección 7

Det fina med en droppslang är det långsamma flödet där det rinner ut 1,6 liter per timme. En så långsam bevattning är svårt att göra när man vattnar själv och då rinner det mesta av vattnet bort. Den långsamma vattningen blir också väldigt djup tack vare att det droppar långsamt vilket gynnar djupa rötter på plantorna.

Hur fungerar den rent tekniskt?
– En droppslang är en typ av bevattningssystem som levererar vatten direkt till växternas rötter. Den består av en lång, smal slang med givare som styr hur mycket vatten som ska komma ut. Varje givare har en droppstopp funktion som gör att om trycket i ledningen är lågt så stänger sig droppunkten. Det här är extra viktig funktion att ha vid längre installationer. Har man inte det så kommer ledningen att tömma sig på lägsta punkten.

Imagen aleatoria sección 7

Sköter den sig själv?
– Man kan styra själv genom att vrida på och av kranen, men man kan även styra med hjälp av en timer.

Är det svårt att installera en droppslang?
– Det är enkelt att installera slangen. Egentligen är det bara att rulla ut den längs med häcken och sätta fast den i jorden. Om man ska gå runt ett skarpt hörn så finns vinkelkopplingar och det finns även T-kopplingar om man vill dela av en slinga till två. Vi har tagit fram ett bra startpaket som innehåller alla delar man kan tänkas behöva för att göra en bra installation.

Imagen aleatoria sección 7

Vad är alternativet?
– Alternativet är en så kallad svettslang där vatten sipprar ut längs med hela slangen, men det blir ofta inte så bra på längre installationer (över 20 meter) eftersom dessa inte har någon flödesreglering så blir risken stor att det vattnar bra i början och lite sämre på slutet. Den stora fördelen med vår droppslang är att den ger samma mängd vatten i början som på slutet.

Finns det en specifik växtsort där droppslang är ett extra bra alternativ?
– Den funkar till all typ av bevattning: häckar, perennrabatter, grönsaksodlingar m.m.

Imagen aleatoria sección 7

Hur viktig är bevattning för att växterna ska fordras och må bra?
– Bra och jämn vattentillgång är den stora nyckeln för att lyckas med sin trädgård. Att vattna en större trädgård manuellt kan ta många timmar per dag som man slipper om man installerar ett bevattningssystem. Timmar som man istället kan lägga på roligare saker.

I vilken ordning planerar man in de olika delarna?
– Att skissa upp en helhetsbild över hela ytan från start brukar vara det enklaste sättet att få till alla delar i slutändan. Tänka igenom vilka ”element” man vill ha in, se var de kan passa bäst och sedan ev. ansluta dessa med gångar. I planeringsskedet är det viktigt att känna in delarna på platsen, kanske sätta ut en stol för att känna in frukostkaffeplatsen, ställa några krukor där odlingarna kan passa osv.

Hur ska man tänka kring vädrets makter?
– Det går att få fram statistik och information på nederbördsmängder, solens instrålning och hur vindarna går på en plats samt vilken jordmån som finns. Genom att veta förutsättningarna kan man bättre planera hur trädgården kan utformas. 

Sen får vi lägga till att vi redan nu känner av att det kommer mycket mer vatten på en gång samtidigt som perioder av torka blir längre. För att utemiljön ska klara av dessa skiftningar bättre, bli mer recilient, är det viktigt med levande jordar med många olika typer av växter som kan ta emot stora regnmängder.

 Av samma anledning bör man anlägga minimalt med hårdgjorda ytor. Fleråriga växter med djupa rötter tar inte bara hand om regnvatten, de klarar oftast torka bättre än tex vad en kortklippt gräsmatta gör. En stor variation av växter ger även bättre förutsättningar för biologisk mångfald som i sin tur ger ett stabilare ekosystem. Växtrikedom ger dessutom en högre chans att något är fint i trädgården under tider av torka eller mycket nederbörd.

 

Vilka nybörjarmisstag ska man undvika när man planerar ett bevattningssystem?
– Om man har växter med väldigt olika bevattningsbehov så kan man behöva dela upp bevattningen på flera olika slingor. Vi har till exempel ganska många lite mindre krukor där vi har dahlior på framsidan av huset. Dessa krukor torkar ut ganska fort så de behöver vatten ofta.

Vår etablerade perennrabatt vill jag däremot vattna lite längre tid men mer sällan. Vi har löst genom att dela bevattningen på två slingor. En för perennerna och en för krukväxterna. På så vis kan krukväxterna få vatten två gånger per dag och perennrabatten var tredje dag.

Dina främsta tips för att lyckas med sin trädgård?
– Odla det du tycker om – älskar du rabarber så skaffa ett gäng rabarberplantor. Gillar du söta små blåa blommor så köp det. Trädgården är din plats att göra precis vad du vill.

Det här är GjordNära Tunnelväxthus
GjordNära startades 2013 av Daniel Sjöstrand med grundidén att utveckla Tunnelväxthus.
– Vår mission är att få fler att odla. Vi gör det genom att sälja Tunnelväxthus och smarta odlingstillbehör. GjordNära ska förknippas med gedigna produkter av hög kvalité och andas odlingsglädje och passion för det gröna!

En av våra grundtankar är att titta på vilken teknik och produkter som yrkesodlarna använder sig av och anpassa det för den entusiastiska hobbyodlaren. Det här tänket har gjort att vi kunnat ta fram en rad olika produkter: Bevattningssystem med droppbevattning, Specialfiberdukar och klimatskärmar, stora odlingsbord och underbevattningsbrickor, kraftiga pluggbrätten och krukor för att nämna några. En del produkter köps in av tillverkare – medan andra legotillverkas för GjordNäras räkning.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]