btn-cerrar

Omfamna huset och skapa din gröna oas

Av

Imagen aleatoria sección 7

Det är vetenskapligt bevisat att grönska får oss att koppla av, andas lugnare och känna ro i både kropp och sinne. För att du som ny husägare ska få inspiration till hur du skapar din bästa utemiljö tog vi kontakt med Johanna Karlén på Bioinspira för tips, råd och goda insikter.

Bioinspira är ett odlings- och trädgårdsföretag som fokuserar på att främja och bevara biologisk mångfald i både stadsmiljöer och på landsbygden. Företaget fungerar som en vägledare och inspirationskälla för företag och privatpersoner som vill förädla och förbättra sina gröna områden.

Imagen aleatoria sección 7

– Jag önskar visa fler människor den stora skönheten och nyttan med natur och växter, och erbjuder genom Bioinspira hjälp och inspiration för att förverkliga gröna drömmar. Målet är att få fler att integrera naturen i vardagen, både hemma och på arbetsplatsen. Genom att skapa en levande grön infrastruktur, strävar jag efter en välmående planet både nu och i framtiden.

Jag utgår från att ta tillvara på naturens egna fungerande system och metoder. Applicerar dessa i mitt arbete med trädgårdsdesign, odling och grönområden för att gynna människors välmående och hälsa, skapa bättre förutsättningar för lokal livsmedelsförsörjning samtidigt som det främjar biologisk mångfald och ekosystemens stabilitet. Med bred växtkunskap och idéer vill jag hjälpa till att skapa ett rikare och mer aktivt liv med grönska runt omkring.

Imagen aleatoria sección 7

Hur viktig är utemiljön för helhetskänslan av huset, men även för oss som människor?
– Det finns massor av forskning som visar att vi människor mår bättre när vi har träd och växter i vår närmiljö. Både att vistas i naturen och att se ett träd från sitt fönster har positiv inverkan på vår hälsa. Ett hus utan växter omkring ser ofärdigt ut och personligen skulle jag säga att en trädgård omkring är helt avgörande för ett positivt helhetsintryck. 

En trädgård med träd, buskar och blommor balanserar upp huset som annars gärna blir en stor kloss utan förankring i marken och platsen. Allra bäst är när man kan ”smyga” in huset i befintlig vegetation och spara så mycket som möjligt av det som redan växer där.

Imagen aleatoria sección 7

Vad ska man utgå ifrån när man börjar planera sin utemiljö?
– Att utgår från platsens förutsättningar är a och o. Vilken typ av vegetation trivs här, hur går sol och vindar på tomten, vilken klimatzon är det osv. På samma sätt kan det vara klokt att tänka även när det gäller val av hus, vad passar på platsen? Dessutom ska det såklart passa dig som ska bo där, vad du vill göra i din trädgård, utemiljö. 

Jag skulle ändå vilja slå ett slag för att lyfta blicken från ”jaget” ett slag och se på helheten och de naturliga förutsättningarna, det har man mycket att vinna på, både på arbetsinsatsen i det långa loppet och för klimatet. Eftersom jag gör det jag gör så skulle jag också vilja påstå att det är bra att ta hjälp av växt – och trädgårdskunniga. 

Imagen aleatoria sección 7

Jag har tex ett samarbete med Fiskarhedenvillan så deras kunder kan få hjälp redan innan huset står på plats för att tänka igenom vad som kan vara värt att bevara eller återanvända på tomten. På så sätt kan husbyggarna spara både tid och pengar i stället för att behöva börja om från en tom yta.

I vilken ordning planerar man in de olika delarna?
– Att skissa upp en helhetsbild över hela ytan från start brukar vara det enklaste sättet att få till alla delar i slutändan. Tänka igenom vilka ”element” man vill ha in, se var de kan passa bäst och sedan ev. ansluta dessa med gångar. I planeringsskedet är det viktigt att känna in delarna på platsen, kanske sätta ut en stol för att känna in frukostkaffeplatsen, ställa några krukor där odlingarna kan passa osv.

Hur ska man tänka kring vädrets makter?
– Det går att få fram statistik och information på nederbördsmängder, solens instrålning och hur vindarna går på en plats samt vilken jordmån som finns. Genom att veta förutsättningarna kan man bättre planera hur trädgården kan utformas. 

Sen får vi lägga till att vi redan nu känner av att det kommer mycket mer vatten på en gång samtidigt som perioder av torka blir längre. För att utemiljön ska klara av dessa skiftningar bättre, bli mer recilient, är det viktigt med levande jordar med många olika typer av växter som kan ta emot stora regnmängder.

 Av samma anledning bör man anlägga minimalt med hårdgjorda ytor. Fleråriga växter med djupa rötter tar inte bara hand om regnvatten, de klarar oftast torka bättre än tex vad en kortklippt gräsmatta gör. En stor variation av växter ger även bättre förutsättningar för biologisk mångfald som i sin tur ger ett stabilare ekosystem. Växtrikedom ger dessutom en högre chans att något är fint i trädgården under tider av torka eller mycket nederbörd.

 

Hur skapar man en utemiljö som håller över tid? 
– Genom att planera väl och plantera rätt växter på rätt plats, ge förutsättningar för levande jordar som i sin tur ger friskare växter. Acceptera att det är en föränderlig miljö. Återigen så är en hög växtrikedom en stor fördel. De första två åren när växterna är nyplanterade behöver de extra omvårdnad och vatten, får de en bra etablering skapar man bra förutsättningar för en hållbarare utemiljö över tid.

Finns det sätt att planera sin trädgård så att man främjar hela ekosystemet?
– Ett sätt är att anlägga hela eller delar av sin trädgård/utemiljö som en skogsträdgård, då arbetar man med ett skogligt system där olika skikt hjälper varandra med näring, fukt och skugga osv. I en skogträdgård kan man plantera växter (träd, buskar, låga örter, fleråriga grönsaker och blommor) som ger mat både till insekter, djur och människor. Det skapas även boplatser för fåglar och insekter bland buskar och träd.

Att se till att man har något som blommar hela säsongen genom att anlägga en vacker fjärilsrabatt, ger pollinerare mat samtidigt som vi får bättre skördar av bär och frukt. Vatten i trädgården, som en damm eller fågelbad, ger bra förutsättningar för många djur och insekter att trivas. En vattenspegel i trädgården är något som många finner rogivande.

Som sagt tidigare, minska på de hårdgjorda ytorna och variera gärna trädgården med sandiga rabatter (om möjligheterna finns), blommande gräsmattor, snårigare partier, träd, buskar/häckar som ger bär och kan dela av trädgården i mindre rum, spara på trädstammar för insekter.

Klassiska platser för gräsmattor som egentligen inte behövs kan bytas ut mot andra fleråriga marktäckande växter. Fördelarna är att dessa inte behöver klippas och att det finns många marktäckare som klarar skugga bättre än gräs, dessutom klarar de ofta torka bättre också.

Slutligen, hur gör man för att underhålla sin utemiljö så att den bara blir vackrare med åren? 
– Tillbringa tid där, gör skötselinsatser regelbundet då och då utan att störa eller rensa för hårt. Vissa träd och buskar kan behöva lite beskärning med jämna mellanrum för att uppnå sin potential. Använd naturliga material, cirkulera, kompostera, använd inga gifter. Vissa saker blir inte som man tänkt sig då kan man göra om, förändra, lägga till. 

Ofta kommer man på saker med tiden när man bott in sig. Det kan vara till hjälp att ha en skötselhandbok för sin utemiljö att utgå ifrån så kan man få lite guidning när, hur och vad som ska göras.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]