btn-cerrar
Hållbart och effektivt hos Allmogehus

Hållbart och effektivt hos Allmogehus

Av

Imagen aleatoria sección 7

 

Samarbete, sammanhållning och morgongympa. På Allmogehus ser man värdet i att ta hand om sin personal, för en effektiv och väl fungerande organisation.
Vårt Nya Hus pratade med Elin Skjäret, Media och marknadsansvarig på Allmogehus, om värdet av hållbarhet och effektivitet, och varför personalen är så viktig för en väl fungerande organisation.

Imagen aleatoria sección 7

 

Effektivitet i en organisation tyder många gånger på en bra organisation. Vad gör ni för att arbeta effektivt hos Allmogehus?
– Vi på Allmogehus strävar efter att ha ett så bra team som möjligt, både i produktionen och på kontoret. Med hjälp av bra samarbete och kommunikation så blir vi väldigt effektiva. I vår produktion så finns det sex olika arbetsbänkar där vi bygger alla stommar följt utav en förkapningsstation. På varje arbetsbänk jobbar 3 personer som ett team. Vi ser till att varje bänk har ett bra samarbete kollegor emellan och kan därav göra ett så bra och effektivt jobb tillsammans som möjligt.

Imagen aleatoria sección 7

Vad är hållbarhet för er?
– Hållbarheten är otroligt viktig för oss. Att kunna jobba så hållbart som möjligt kräver en god kunskap kring material och planering. Vi ser bland annat till att så lite virke som möjligt går till spillo. Vi har därför framtagit en förkapningsstation där allt virke blir kapat innan det går ut på arbetsbänkarna. Detta gör att virket blir kapat i dess exakta mått och därav minskar spillet.

Hållbarhet för oss är bra material och effektivt arbete. För oss är det viktigt att jobba effektivt med att utveckla vårt tänk kring hållbart arbete samt säkerställa så att våra kunders hus håller i flera generationer framöver.

Imagen aleatoria sección 7

 

Effektivitet och hållbarhet har inte bara med snabba leveranser och miljö att göra, utan även med personalen i organisationen. Det gör ni på Allmogehus bland annat genom att utbilda personalen internt och värna om gemenskapen. Berätta! Hur ser internutbildningen ut och vad gör ni för att personalen ska trivas och arbeta som ett team? 
– Ett bra team utför de bästa jobben och det är vi väl medvetna om. Välmående på arbetsplatsen är ytterst viktigt för oss. Vi ser därför till att personalen har de redskap som dom behöver för att kunna utföra deras arbete så bra som möjligt. På Allmogehus så startar vi alltid dagen med morgongymnastik för att värma upp kroppen innan den skall börja jobba. Vi samarbetar även med bra företag som förser personalen med bekväma arbetskläder och verktyg.
För att vi skall kunna jobba effektivt så har varje bänk ett team. Vi ser till att rätt personer jobbar med varandra, varje person bär på olika mycket kunskap därför är det viktigt för oss att fördela ut personalen så att alla bänkar blir så effektiva som möjligt.

Imagen aleatoria sección 7

Vad har ni för vision för framtiden? 
– Målsättningen var och är att Allmogehus ska kunna leverera snabbare, till bättre priser och att inte vara låsta av fastställda format eller standarder. För att kunna nå detta mål påbörjades en kraftig moderniseringsprocess i fabriken via omfattande investeringar i datoriserade förkapsrobotar som minimerar risken för fel, förbättrar arbetsmiljön och ökar produktionskapaciteten. Vi har även förhandlat fram riktigt bra avtal med i huvudsak svenska leverantörer. Sedan övertagandet har vi ökat vår produktionskapacitet med över 500 procent.

 

Vad får ni för feedback från era kunder?
– Våra kunder är alltid prio ett, därför blir vi väldigt glada över att de tycker att vi är tillmötesgående, noggranna och effektiva.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]