btn-cerrar
Förbered dig för äventyret!

Förbered dig för äventyret!

Av

Imagen aleatoria sección 7

Oavsett om det är fritidshus eller permanentboende som är husdrömmen så kräver processen både struktur och god planering för att komma i mål. Här följer några tips och idéer för att underlätta i planeringen så att ni känner er redo inför ett av de kanske större och mer spännande projektet ni någonsin genomför.

Steg 1 – Förberedelser och förväntningar
Att vara så förbered som möjligt är A och O för att minska på både stress och dåliga beslut. Ta god tid på er att vara väl pålästa om allt som ingår i byggprocessen, dvs. allt från ekonomi till planerat inflyttningsdatum, och allt däremellan. Kontroll över processen gör även att ni är rustade för att fatta bättre konstandseffektiva beslut när allt är i full gång.

Imagen aleatoria sección 7

Byggs huset tillsammans med en partner så är det även viktigt att dela med sig av era förväntningar av vad som komma skall. Är ni på samma plats? Har ni samma drömmar om slutresultatet? Är ni medvetna om vad det krävs av var och en för att få resten av livet att gå ihop? Håll en öppen diskussion och var beredd på livliga diskussioner och stressiga perioder. Ni klarar det!

Steg 2 – Ekonomi
Kanske den viktigaste frågan. Har ni råd att bygga det hus ni drömmer om? Hur ser er budget ut och hur mycket får huset kosta? Överdriv hellre lite i er budget än att dra åt. Försök att rada upp varenda liten utgift, från tomt och eventuella kringkostnader till bygglov, kontrollansvarig, besiktningsman och anslutningsavgifter för vatten, avlopp och bredband. Lägg sedan till en punkt, en klumpsumma, för oväntade utgifter. Först då vet ni var ni står och vilket hus just ni har råd att bygga.
Kontakta er bank redan i ett tidigt skede för att se vilka kostnader er privatekonomi klarar av och hur mycket pengar ni får lov att låna. Gör en boendekalkyl för att få allt tydligt på plats.

Imagen aleatoria sección 7

 

Steg 3 – Tidsplan
Gör en tidsplan, och lägg sedan till några extra dagar som buffert. En tidsplan är bara en översikt över möjliga datum och dagar för att få en överblick över vad som händer när och i vilken ordning. Det är inte en tidsplan som visar på exakta tider och datum. Se den inte som det i alla fall. Var realistisk med tidsaspekten av projektet och gardera upp för förseningar i handläggningstider hos kommunen, leverans av material, inflyttningsdatum och så vidare. Låt inte orealistiska tidsplaner förstöra helhetsupplevelsen av husprojektet ni drömmer om.

Imagen aleatoria sección 7

Steg 4 – Tomt
Det finns tomt, och så finns det tomt. Men alla tomter går tyvärr inte att bygga på, i alla fall kanske inte precis det hus ni planerar att bygga. Det kan vara bra att se på olika alternativ och kanske först och främst skriva ner vad som är viktigt för er – sjönära, nära centrum, utan närliggande hus och större vägar, barnvänligt område, skogsområde och så vidare. Sen behöver ni givetvis ha klart för er vilken typ av tomt ni har råd med. Vad tillåter er budget?

 

Imagen aleatoria sección 7

När ni hittat ett par olika alternativ på tomter så måste ni få klart för er vad som krävs för att tomten skall bli byggklar. En billig tomt kan medföra enorma kostnader för allt förarbete som måste göras och en dyrare tomt kanske mer eller mindre står byggklar så uteslut ingen tomt innan ni har den totala kostnadsbilden över de olika tomterna. Viktigt är givetvis även att veta om tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Är den inte det är det ytterligare kostnader som kommer till. Ta reda på anslutningskostnader i området och undersök vad som står i detaljplanen, den visar vad du faktiskt får bygga på tomten.

 

Det är ett stort projekt att bygga hus, oavsett storlek, men kan också vara det roligaste och häftigaste ni någonsin går igenom. Så njut och försök uppskatta att möjligheten finns och med blicken mot målet är det bara en tidsfråga innan ni är där. Lycka till!

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]