btn-cerrar
Miljöklassat, beständigt och naturligt vackert

Miljöklassat, beständigt och naturligt vackert

Av

Imagen aleatoria sección 7

Satsa på ett panelvirke som grånar vackert naturligt i utomhusmiljöer, som är miljöklassat och dessutom skapat för att för att klara av även det tuffaste av klimat. Amanda Svärd på OrganoWood berättar mer.

 

Imagen aleatoria sección 7

OrganoWood Nowa panelvirke är ett naturfärgat virke som grånar naturligt i utomhusmiljöer. Det är ett panelvirke med en biocidfri kemi, vilket gör det till ett hållbart och naturligt val. Panelvirket ger ett beständigt rötskydd samtidigt som den behåller den naturliga träkänslan och får en vacker grå nyans, vilket ger en naturligt estetiskt tilltalande fasad. OrganoWood Nowa kan även målas, och då kan man använda färger utan biocider eftersom träskyddet redan finns i träet.

 

Imagen aleatoria sección 7

– Ytterväggens fasadbeklädnad är en viktig del av byggnadens klimatskydd och är till för att skydda väggen från fukt, regn, snö samt vatten som stänker upp från marken. OrganoWood Nowa panelvirke har ett väl dokumenterat rötskydd. OrganoWood Nowa tryckimpregneras med OrganoWoods nya patenterade kemi och tillförs en hög motståndskraft mot rötangrepp. 

I en energieffektiv tillverkningsprocess med biocidfri kemi som är skonsam mot träet, skapas en miljö där rötsvampar inte trivs. Den vattenbaserade mineralblandningen trycks in i träet. När vattnet avdunstar så binder molekylerna till fibrerna i träet med starka bindningar. Därigenom kvarstår egenskaperna under långvarigt bruk i fuktiga miljöer. OrganoWood Nowa panelvirke är dessutom målningsbar, något som vi vet att marknaden har efterfrågat.

Imagen aleatoria sección 7

Ett bra miljöval
OrganoWood Nowa panelvirke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer, helt utan skadliga ämnen. Alla ämnen i panelvirket klassas som ofarliga för miljö enligt CLP och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därför kan man återvinna virke som obehandlat virke, till skillnad från traditionellt tryckimpregnerade produkter som kan vara miljöfarligt avfall.

OrganoWood är idag en av få producenter av miljöklassad tryckimpregnering för fasad-, trall- och konstruktionsvirke och för att OrganoWood Nowa panelvirke ska kunna ses som ett verkligt hållbart alternativ måste naturligtvis även råvaran komma från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Imagen aleatoria sección 7

Allt virke från OrganoWood är därför FSC- eller PEFC-certifierat. Den patenterade kemin, tillsammans med en grön tillverkning skapar ett hållbart alternativ till traditionellt trallvirke där tanken på miljön är viktig.

Lagom underhåll
Allt virke utomhus behöver mer eller mindre underhåll.
– Det viktigaste att tänka på när det kommer till OrganoWood panelvirke är att alla bearbetade ytor, vid till exempel kapning, håltagning och annan mindre bearbetning, måste de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood 02 Ytskydd eller annan träskyddsolja i behörighetsklass 3.

 Vill man ha en panel med färre ytsprickor som är lättare att rengöra så kan man behandla panelen med OrganoWood 02 ytskydd som är en smuts och vattenavvisande behandling. För att bibehålla panelens vattenavvisande egenskaper bör virket underhållas ungefär var tionde år.

Går det att sätta panelvirket på redan befintlig husfasad?
– OrganoWood Nowa panelvirke fungerar bra för både nybyggnation och renoveringsprojekt.

Finns det andra användningsområden än just husfasader?
– OrganoWood Nowa är anpassat för användning utomhus och passar till alla sorters fasadbeklädnader, men vi anser att bara fantasin sätter gränser. Vi har sett många olika projekt, allt från bikupor till häststall till kundvagnsbås och bullerplank.

OrganoWood Nowa panelvirke är inte bara ett bra alternativ för miljön, det smälter även in fint i natur och omgivningar. Perfekt för dig som vill skapa en harmoniskt inbjudande känsla utan att lämna några negativa avtryck på miljön. För byggnader som kan åldras med värdighet!

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]