btn-cerrar
Energieffektivisera ditt garage med rätt port

Energieffektivisera ditt garage med rätt port

Av

Imagen aleatoria sección 7

Sedan ett år är alla energibesparingar hårdvaluta. Var finns energibovarna och vad kan vi göra för att säkra upp och slippa att vinterns elräkning blir lika hög som 2022? Vårt Nya Hus pratade med Maria Borg på Garageportexperten om garageportens betydelse i ett energismart hem.

Finns energismarta garageportar?
– Ja, garagets förutsättningar är givetvis viktiga men garageporten utgör en avgörande del i hur energieffektivt garaget blir.

Imagen aleatoria sección 7

 

Tre punkter att tänka på:

  1. Att porten är väl isolerad.
  2. Rejäla, mjuka följsamma lister som tätar både runt och mellan panelerna.
  3. Att porten går att anpassa till garageöppningens förutsättningar.
Imagen aleatoria sección 7

 

Lister åldras lätt och kräver underhåll för att inte tappa sin elastisitet. Efter några år så kan ditt garage ha rört sig i sin konstruktion, satt sig så att säga, vilket gör att millimeterstora glipor kan uppstå mellan port och vägg om inte porten går att justera för att täppa igen gliporna. En port kan vara isolerad och i hur bra skick som helst men om den inte tät i portöppningen så kommer det att läcka energi.

Imagen aleatoria sección 7

 

Hur ska man tänka vid val av port som inte läcker energi?
– A och O är att porten aldrig blir tätare än vad montaget är bra. Det är viktigt! Det betyder då också att man måste göra en bra faktacheck från start, dvs hur ser ditt garage ut och vilka är förutsättningarna?
Med en isolerad port som är rätt monterad, som går att justera, och med rejäla lister, så är förutsättningarna goda för ett energismart garage.

Imagen aleatoria sección 7

 

Hur viktigt är det med en energismart port?
– Det är väldigt vanligt att man har någon form av värme i garaget. Norrut är varmgarage med inomhustemperatur vanligast. Medan garagen i söder vanligtvis värms upp till mellan 4 och 16 grader för att undvika mögel och skador på det man förvarar i garaget. I de simuleringar vi gjort med hjälp av IDA Ice ser vi att störst energibesparing görs i de garage i södra Sverige som håller 4 grader. Där kan man minska förbrukningen med upp till 43%. Flest kWh sparar självklart en garageägare i norra Sverige som håller inomhustemperatur i sitt garage. I simuleringen vi gjort ser vi att husägaren i de fallen kan spara upp till 1500 kWh vid ett byte från en otät, till en tät, garageport.

 

Service på porten spelar också in:
Hur ser man bäst till att hålla sin garageport i bra trim?
– Genom att serva den. Vi rekommenderar att man själv med jämna mellanrum gör en liten, så kallad 1,2,3 service. Respektive tillverkare har dessutom garantikrav på att man måste serva sin port. Den servicen kan man beställa hos oss. Hela porten inspekteras porten, alla rörliga delar rengörs och smörjs upp, lösa skruvar och rullhållare dras åt och justeras. Enklare justering av lås görs. Likaså kontrolleras portens förmåga att löpa smidigt i skenorna utan motstånd och i de fall enklare justeringar krävs ingår det i serviceavgiften.

 

Finns det krav på att serva sin port?
– Ja det gör det men det finns inga lagstadgade krav. Men för att garantin ska gälla så behöver man serva porten.

 

Går det att göra redan befintlig port energismart?
– Ibland! Om du har en hyfsat ny port som är bra monterad och med de förutsättningar som vi nämnt tidigare så finns det till vissa portar ett termopaket som man kan köpa till. Att sätta motor på en manuell port är också energismart då motorn sätter porten i spjärn på ett sätt som tätar bättre. Har man en jättegammal port så kan man nästan vara säker på att den inte är energismart. Där kan det vara väl värt att fundera på om det kanske är dags att investera i en ny port till sitt garage.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]