btn-cerrar
Välritade hus för det pågående livet

Välritade hus för det pågående livet

Av

Imagen aleatoria sección 7

I maj i år lanserade Fiskarhedenvillan huskollektionen Atmosfär som består av åtta låsta husmodeller från 106 till 184 kvm. I kollektionen har de byggt in sin samlade kunskap om hållbarhet, vilket har resulterat i att Atmosfärkollektionen har 15% lägre energiförbrukning och 15% lägre klimatbelastning. Mattias Lindsäter, agent på Fiskarhedevillan, berättar mer.

Vad var grundtanken när ni skapade de här husen?
–I Atmosfär har vi byggt in all vår kunskap om hållbarhet. Därtill all vår erfarenhet av hur vardagen faktiskt fungerar. Flexibla ytor med mycket funktion, smarta förvaringsytor, stort ljusinsläpp och härlig rymd.

Imagen aleatoria sección 7

Välritade hus för det pågående livet. När du bygger Atmosfär behöver du inte göra så många olika val. Som en bonus kan du flytta in snabbare och betala mindre. Det är välplanerat, praktiskt och modernt.

Att husen dessutom har lägre energiförbrukning och lägre koldioxidbelastning än standardhuset gör inte saken sämre. Dina barn och barnbarn ska kunna känna samma stolthet som du över ditt hem.

Imagen aleatoria sección 7

Vad har ni tagit hänsyn till för att skapa energieffektivitet?
– Vårt fokus har varit att få ner koldioxidbelastningen och har därför tittat mycket på alternativa lösningar till just de komponenter som ger ett stort avtryck, som t ex isolering. Vi kommer fortsätta att optimera Atmosfärskollektionen framåt och ser hela tiden över om vi kan göra ytterligare förbättringar.

 

Imagen aleatoria sección 7

Kollektionen består av 8 olika hus. Hur skiljer de sig åt, utöver storleken?
– Det finns en tydlig röd tråd genom hela kollektionen. Vi har försökt skapa ett optimerat hem som ska passa de flesta familjer på de flesta tomter och detaljplaner. Så det är antalet rum och storleken som skiljer sig mest åt mellan kollektionens olika modeller.

 

Imagen aleatoria sección 7

Ett Atmosfärhus förbrukar 15% mindre energi än standardhuset. Vad grundar sig de siffrorna på?
– När vi jämför Atmosfärs-kollektionen med våra vanliga hus i samma storlek, kan vi se att valen av byggmaterial gör stor skillnad på husens klimatpåverkan, sett till koldioxidutsläpp. 

Till exempel, ett Atmosfär 121 som byggs i Stockholm får totalt en belastning på 14 ton CO2-e, vilket är 16 procent lägre än ett standardhus i samma storlek. Genom att välja material och produkter med lägsta möjliga koldioxidbelastning sänker vi hela husets påverkan på miljön.

I hur många år håller sig ett hus från Atmosfär energieffektivt och hållbar?
– Husen kommer fortsätta att vara effektiva. Eftersom solceller ingår som standard så kommer du alltid att ha lägre elräkningar i ett Atmosfärhus.

 

Är det lättare att söka bolån för ett hållbart och energieffektivt hus?
– De flesta banker vill uppmana till hållbart byggande och erbjuder alltså dig som bygger klimatsmart att ansöka om en lägre räntesats. Oftast är kriteriet för Grönt bolån att byggnaden ska ha energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014.

Men detta varierar hos bankerna och ibland finns det andra kriterier. Atmosfärhusen uppfyller de krav som ställs för att man ska få ett så kallat grönt bolån.

Vilken är den största energiboven i hushållen idag? 
– Det är väldigt individuellt från hus till hus eller från familj till familj. Det är ganska vanligt idag att man bygger ett betydligt större hus än vad man egentligen behöver. Vilket i sin tur leder till en större belastning för miljön och högre uppvärmningskostnader. Bygg lagom stort istället.

 

Finns det Atmosfär-hus som är inflyttningsklara redan idag? 
– VI håller på att bygga ett visningshus i Borlänge. Och ser samtidigt över möjligheterna om att bygga fler på andra orter.

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]