btn-cerrar
Liten aktör leder vägen till klimatvänliga husbygge

Liten aktör leder vägen till klimatvänliga husbygge

Av

Imagen aleatoria sección 7

Att bygga klimatsmart är en självklarhet för hustillverkaren Moderna Trähus. Deras grundare Michel Silverstorm ställer sig frågan om varför inte fler bygger klimatsmart och höjer det faktum att de som en liten aktör på marknaden ändå gör störst framsteg när det kommer till miljö och hållbarhet.

 
Moderna Trähus är den lilla husleverantören med det stora engagemanget som bygger Sveriges klimatsmartaste hus.

Imagen aleatoria sección 7


– Vi tror på att man inte behöver välja! Man kan få ett vackert, och ibland till och med vackrare hus, om man bygger klimatsmart. För vem tycker egentligen att en platta på mark är speciellt snygg?

Vad innebär det att ett hus är klimatneutralt?
– Det korta svaret är att ett nyproducerat hus inte har negativ inverkan på klimatet över sin livscykel. Det gör vi genom att internt på Moderna Trähus ändra och skruva så mycket som möjligt på de utsläpp vi orsakar. Vi ställer sen krav på leverantörer och entreprenörer att göra sin del. Men det blir alltid utsläpp kvar i värdekedjan som inte går att få bort. Detta kallas residualen. För den delen klimatkompenserar vi i projekt som minskar utsläppen dubbelt så mycket som residualen genererar.

Imagen aleatoria sección 7

 

Vad krävs konstruktions- resp. funktionsmässigt?
– Konstruktionsmässigt att vi använder så lite betong, stål och cellplast som möjligt, vilket egentligen inte är ett problem. Men byggbranschen är konservativ och de stora leverantörerna vill ha kvar status quo. Funktionsmässigt är det egentligen ingen skillnad.

Imagen aleatoria sección 7

Framöver kommer ni att ”kräva” att köpare kompenserar för det ni inte kan påverka i värdekedjan. Berätta, vad innebär det rent konkret?
– Det betyder att en Moderna Trähus köpare kommer behöva betala ca 10–25,000 kr för sin faktiska residual. Beror lite på storlek och om kunden envisas med platta på mark och så vidare. Moderna Trähus kommer inte ta en krona av dessa pengar utan allt går till klimatkompensering.

 Kunden får också till slutbesiktning ett certifikat till vilket projekt det gått och hur många ton Co2 som har kompenserats. Tycker man som kund att det är fel eller för dyrt får man helt enkelt köpa hus av någon annan.

Imagen aleatoria sección 7

 

Ni står ut bland husleverantörer när det kommer till miljö och klimatsmarta hem och för 2022 gjorde ni ett komplett klimatbokslut för 2022. Vad visar denna?
– Den visar hur mycket Co2e (Koldioxidekvivalenter) som hela vår värdekedja släpper ut. Alltså inte bara Moderna Trähus direkta utsläpp utan ALLA utsläpp från inköp av virke till plattsättarens arbete och material och slutligen vad huset släpper i form av uppskattad energiförbrukning. Detta är unikt.


Många, inklusive vi själva pratade tidigare om att vi var så klimatsmarta men det är ju bara en del av sanningen om vi inte tittar på helheten. Vi kan heller inte förvänta oss att en enskild företagare som plattsättare eller rörmokaren har tid, kunskap eller plånboken att ta tag i sin del av värdekedjan själv, så vi måste gå före och göra det åt dem.

Men ni nöjer er inte där. Klimatmålen för Moderna Trähus de kommande åren är ambitiösa, och inspirerande. Vilka är målen och kommer ni att nå dem tror du?
– Vi är egentligen bara i början av denna resa och har väldigt mycket kvar att lära och utveckla. Vi har gått med det FN initierade Race To Zero genom SME Climate Hub, vilket innebär att vi till 2025 skall försöka minska vår klimatpåverkan i hela värdekedjan med 25% och med 50% till 2030 och med 90% till 2040. Jag hoppas att vi lyckas. Det kommer vara utmanande men som jag ser det helt avgörande.

 

Vilka är de största motgångarna när det kommer till att bygga klimatsmart?
– Att än så länge inte alla parter är med på tåget med alla från kunden till entreprenören eller leverantören. Men just nu är det också den vikande marknaden. Nu är det många leverantörer som kämpar för att överleva och då kommer förstås inte klimatfrågan högst upp på agendan.

 

Varför tror ni att fler husleverantörer inte gör som ni?
– Svår fråga. Kostnad och gammalt upparbetat inköps- och produktionstänk men framför allt okunskap. Jag har under flera år varit intresserad i dessa frågor och började så sakteliga redan för flera år sedan att ställa om. Men mitt stora wake up call var i april i år. Jag laddade ner och läste FN´s klimatpanels (IPCC´s) senaste rapport. 

Det var som ett slag i magen för mig. Det första jag sa till min fru var: varför har ingen sagt att det är så här allvarligt och redan nu? Eller är det vi som inte lyssnat ordentligt? Efter det har jag läst otaliga böcker, besökt klimatpaneler där bland annat Johan Rockström varit med och diskuterat och tagit beslutet att jag måste göra vad jag kan. Privat så har jag slutat flyga, sålt bilarna med förbränningsmotor osv. Den stora skillnaden kan jag dock göra genom mitt företag – Moderna Trähus. 

Jag har inga andra ägare som kräver avkastning eller en styrelse som måste se prognoser på vad dessa ändringar skulle göra för företaget. Jag bara ändrar och gör det jag tror på.

 

Vad händer hos er härnäst?
– Vi fortsätter trimma på våra lösningar och har fortsatt dialog med inblandade parter i värdekedjan för att nå målen. Men det verkligen intressanta nästa steg är att börja använda återvunnet byggmaterial. Men det spar vi till nästa intervju!

Vår instagram

[insta-gallery id="0"]