btn-cerrar

Utgå från hur huset ska användas på längre sikt

Av

Imagen aleatoria sección 7

Vad är viktigt att tänka på när man ska bygga fritidshus, hur ser trenderna ut och hur ska man tänka vid val av husleverantör? Robert Edlund på Hudikhus har koll på läget.


Ni är en av landets främsta inom fritidshus. Vad efterfrågas hos era kunder just nu?
– Just nu efterfrågar våra kunder framför allt trygghet. Vi är i en turbulent period i vår värld i allmänhet och vår bransch i synnerhet, och då gäller det att känna förtroende för den man vill ska förverkliga ens husdröm och välja samarbetspartners som är finansiellt stabila på lång sikt. Vad gäller själva husen är flexibilitet och möjligheten att sätta sin egen prägel faktorer som är viktiga hos våra kunder just nu.

Imagen aleatoria sección 7

Ser ni en förändring i hur vi använder våra fritidshus idag i jämförelse med säg 10 år sedan?
– Absolut. Jag skulle säga att de flesta av våra hus byggs med en öppen inställning kring hur huset ska användas på sikt. Det kanske används i huvudsak på sommaren och några helger här och där till att börja med, men om några år kanske det nyttjas allt mer och det är byggt för att klara av en ökad användning. 

Vi såg ju också att corona-pandemin gav upphov till ett trendbrott i svenskarnas flyttmönster, där vi idag värdesätter miljön där vi bor på ett annat sätt än innan pandemin. Jag tror att många områden som exploaterades som fritidshusområden på 1960- och 70-talen kommer att se mer variation i användande och ett större inslag av mer eller mindre permanentboende framöver.

Imagen aleatoria sección 7

Vad är det första ni rekommenderar till dem som drömmer om att bygga ett fritidshus?
– Med risk för att låta självisk, ta kontakt med oss. Vi är fullt medvetna om att man som kund pratar med flera olika leverantörer, och det bör man göra och noga utvärdera sina alternativ. Vi specialiserar oss på fritidshus, erbjuder massor av möjligheter att anpassa huset och kan uppvisa en lång historik av finansiell stabilitet.

 

Imagen aleatoria sección 7

Hur ska man tänka kring planlösning, funktion och storlek?
– Man bör utgå från hur huset ska användas på längre sikt. Det är mycket klokare att bygga lite större redan nu än att bygga till eller bygga om i framtiden. Samtidigt ska man inte bygga större än man behöver, och där har vi ett otroligt starkt utbud av yteffektiva husmodeller att utgå från, som vi anpassar utifrån varje enskild tomt och familj.

Vad ska man tänka på för att bygga hållbart och tämligen underhållsfritt? 
– Att bygga trähus ser vi som en bra startpunkt, då stommens konstruktion är gjord av förnyelsebar råvara. Rätt mängd isolering, i synnerhet i tak, för att göra huset energieffektivt är standard i vårt erbjudande och också en viktig aspekt för hållbarhet. 

Imagen aleatoria sección 7

Att hitta rätt uppvärmningssystem utifrån hur huset ska användas kan vara lite klurigt och där kommer vi gärna med goda råd utan att vi själva är bundna vid en viss lösning eller leverantör. När det gäller att hålla nere underhållsbehovet så ser vi framför allt att det blir vanligare att använda fönster med aluminiumbeklädnad på utsidan.

 

Får man bygga fritidshus var som helst? Vilka regler finns att förhålla sig till?
– På de flesta platser är det fritt för byggherren att välja om man söker bygglov för fritidshus eller permanentboende (enbostadshus). Kommunen kan genom detaljplaner eller områdesbestämmelser styra vilken typ av bebyggelse som är tillåten i ett område.

Reglerna man har att förhålla sig till kommer i första hand från detaljplanen, om det finns en sådan som omfattar fastigheten man ska bebygga. Sen finns det naturligtvis en mängd generella byggregler att förhålla sig till och det har vi och andra svenska husleverantörer bra koll på.

Hur ser prisbilden ut, var brukar det dra iväg och vad kan vara smart att spara in på?
– Jag tror att det är klokt att tänka sig att det kommer att kosta ungefär 30 000 kr/ kvm. Ju större man bygger, desto mer kan man få ned kostnaden per kvadratmeter. Det som kan dra iväg i kostnad är framför allt markarbeten, som är beroende av hur markförhållandena ser ut där man ska bygga och var man har tänkt att placera huset. 

Var man kan spara in är olika från person till person – det beror så mycket på vad man tycker är viktigt. Eftersom varje arbetstimme kostar så kan man naturligtvis spara in genom att göra en del arbete själv, till exempel utvändig eller invändig målning.

Vår instagram